10 jan. 2019 : 1 puppy reuyjegeboren van Orsine Van ’t Hayka’s Hof en

Lüdwigg vom Dürrbächler Wald. See foto.

Voorjaar 2019 : Walkyrje From Balihara Ranch met Médoc Van ’t Hayka’s Hof

Voorjaar 2019 : Noblesse Oblige Van ’t Hayka’s Hof met Médoc Van ’t Hayka’s Hof

Zomer 2019 : Qamiye Van ’t Hayka’s Hof met …..